All Posts By

Levi Van Dam

André Rouvoet adviseert JIM bij echtscheiding

By | JIMinhetnieuws | No Comments

Een commissie onder leiding van oud-minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet onderzocht de afgelopen maanden hoe zo veel mogelijk kan worden voorkomen dat kinderen de dupe worden van een scheiding. Een van Rouvoets adviezen: werk met een JIM. ‘Continue aandacht voor het belang en de positie van het kind via een steunfiguur is cruciaal’, zo luidt een van de aanbevelingen, schrijft de Volkskrant. Levi van Dam vertelt namens Stichting JIM in de krant hoe dat in de praktijk werkt. Zo zegt hij ondermeer: ‘Het is de peetoom en peettante van vroeger. Die werd je toegewezen door je ouders, wij draaien dat om en vragen aan de jongeren zelf wie zij zien als die persoon.’
Ook plaatst Levi een kanttekening als het gaat om de inzet van een JIM bij echtscheiding: ‘Dat zijn complexe situaties, omdat ooms en tantes in het kamp zitten van de ene ouder en niet de andere. Dan is het lastig om iemand te kiezen. Maar we zien ook weleens dat ouders zo druk in de weer zijn met elkaar en conflicten, dat ze het kind vergeten. Dan is het fijn als een JIM aandacht kan geven aan het kind.’

Start JIM in Midden-Limburg Oost

By | JIMinhetnieuws | No Comments

Vanaf 1 maart 2018 starten de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond (Midden-Limburg Oost) samen met de jeugdhulporganisaties Koraal, Mutsaersstichting en Rubicon met deze JIM-aanpak. Het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG) en Bureau Jeugdzorg Limburg (BJZ) vervullen sleutelrollen in de voorbereiding en uitvoering. Doel van JIM is het netwerk en de zelfredzaamheid van de jongere en de gezinsleden te versterken. Uiteindelijk leidt dat tot minder vraag naar zorg.

P1010504

Door JIM meer mogelijkheden om thuis te blijven wonen

De JIM-aanpak is er voor gezinnen en jongeren (12-18 jaar of 18+ met een indicatie voor de Jeugdwet) voor wie het niet langer vanzelfsprekend is dat de jongere thuis kan blijven wonen. Thuis kunnen blijven wonen is dan vaak niet vanzelfsprekend. Uithuisplaatsing wordt binnen en buiten de jeugdhulp echter beschouwd als uiterste redmiddel met een voor alle partijen ingrijpende impact.

In combinatie met een JIM wordt de jongere en zijn ouders de problemen weer de baas. In vrijwel alle gevallen is een uithuisplaatsing dan niet meer nodig.

De JIM heeft een centrale rol en is geen professionele hulpverlener, maar wel een onmisbaar onderdeel van de aanpak. Jongeren en hun gezinnen worden aangesproken op hun eigen kracht en worden beter geholpen.

P1010506

Unieke situatie vraagt om een unieke oplossing

De hulpverleners van de betrokken organisaties hebben ervaring in de psychiatrie, jeugd- en opvoedhulp, zorg voor licht verstandelijk beperkten en verslavingszorg. Iedere situatie is uniek en vraagt om een unieke oplossing. De JIM is onderdeel van ‘InVerbinding’: een integrale aanpak voor gezinnen met complexe problematiek en een uitgebreide hulpgeschiedenis. Het succes van de methodiek zit in de duurzame oplossing en de laagdrempeligheid van een zelfgekozen mentor. Ook het verbinden van de JIM aan zorgpartners die in de leefomgeving van het kind en gezin werken, is bijzonder belangrijk. De betrokken professionals begrijpen het gezin. Ze kennen de buurt goed en komen waar nodig met lokale oplossingen uit het eigen zorg- en welzijnsnetwerk.

 

Landelijke ervaringen met de JIM-aanpak

De JIM-aanpak, die elders in Nederland al met succes is toegepast, dong in 2014 mee naar de Nationale Zorgvernieuwingsprijs en staat vermeld in de Jeugdagenda 2015 – 2018. Op 29 januari j.l. won de JIM-aanpak de ‘Kind Centraal Award 2018’. Jaarlijks wordt deze prijs, een initiatief van Het Vergeten Kind, uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich inzet voor kwetsbare kinderen.

Eerste landelijke JIMdag

By | JIMinhetnieuws | No Comments

Iedereen een steunfiguur uit eigen omgeving. Versterk je kennis & contact met collega’s, jongeren, ouders en JIMs.

Sinds een jaar is stichting JIM actief, met als missie dat iedere jongere in Nederland een JIM heeft. Er worden nu ruim 40 instellingen getraind in deze nieuwe benadering, tijd voor ontmoeting en inspiratie!

Ontmoet collega’s uit het hele land die werken met JIM om uithuisplaatsing te voorkomen, JIM in de pleegzorg, de JeugdzorgPlus en in de wijk.

Er zijn in de middag workshops over verschillende thema’s en toepassingen.

We sluiten de middag af met een keynote van Ben Tiggelaar (onafhankelijk schrijver, spreker en gedragswetenschapper). Hij vertelt over het thema ‘natuurlijk leiderschap’, naar aanleiding van zijn werkbezoek bij JIMcollega’s in Amsterdam. Ook is hij in gesprek geweest met twee JIMs. Op basis van die ervaringen en zijn expertise neemt hij ons mee in natuurlijk leiderschap. Hoe geef je dat vorm als je positie verandert door de samenwerking met een JIM? Hoe help je anderen – ouders, jongeren en JIMs – om leiding te geven aan hun leven?

Op de website van Pakhuis de Zwijger vind je het gehele programma en kun je je aanmelden voor deze dag.

JIM wint Kind Centraal Award

By | JIMinhetnieuws | No Comments

De Award “Kind Centraal” (initiatief van Het vergeten Kind) werd vanmiddag door Jonny de Mol en Jamai Loman uitgereikt aan stichting JIM. De uitreiking vond plaats in de Vondelkerk Amsterdam.

Stichting JIM wint de prijs omdat het zoekt naar steunende mensen voor kinderen en jongeren die in kwetsbare omstandigheden opgroeien. Het Vergeten Kind vindt Stichting JIM het beste aansluiten bij het campagne thema 2018 van Het Vergeten Kind: ‘Een klein gebaar van oprechte aandacht, maakt een wereld van verschil.’

 

Ik had zelf een JIM

De jury die de prijs uitreikte bestaat uit The Unforgettables, de jongerenraad van het Vergeten Kind. Zij vertegenwoordigen de stem van kinderen die niet meer thuis wonen. Een van de juryleden: ‘Voor mij was het kiezen van de winnaar een hele persoonlijke keuze. Ik ben echt gaan kijken naar mijn eigen situatie en heb gezien dat ik ook een JIM had: iemand die er voor mij was en altijd klaar stond. Dat is zo waardevol. Voor mij en voor alle andere kinderen in Nederland.’

 

Met je eigen wortels groei je het mooist

De JIMaanpak is ontwikkeld in 2013 en diverse instellingen en gemeenten werken hier inmiddels mee. Het eerste wetenschappelijke onderzoek onder 96 jongeren toont aan dat 83% van de jongere een natuurlijke mentor wisten aan te wijzen: een familielid, vriend, kennis of buur. Voor 90% van deze jongeren betekende dit dat in samenwerking met deze JIM een uithuisplaatsing kon worden voorkomen. Het uitgangspunt van JIM is simpel, maar doeltreffend: met je eigen wortels groei je het mooist. Levi van Dam, co-founder stichting JIM: ‘Met de jongere zoeken we iemand uit hun omgeving die hen inspireert, energie geeft en dingen leert. We halen ze niet uit hun habitat, we bieden ze een stabielere groei in hun vertrouwde omgeving.’

 

36.000 uithuisgeplaatste jongeren

De award is een belangrijke erkenning voor deze nieuwe aanpak. ‘En toch zijn we er nog niet ,’ zegt Levi van Dam. ‘Jaarlijks worden ruim 36.000 kinderen uit huis geplaatst, de helft in pleeggezinnen, de andere helft op een behandelgroep of een woonvoorziening. Dat kan en moet anders. Laten we er samen voor zorgen dat dit aantal minstens gehalveerd wordt. Dat begint met waardering voor alle JIMs: gewone mensen in de omgeving van jongeren die voor hen gaan staan en hen steunen in deze moeilijke periode van hun leven.’

5991ced800a78_logo-het-vergeten-kind

Vacature promovendus JIM

By | JIMonderzoekt | No Comments

Uithuisplaatsing van kinderen en jongeren is een laatste redmiddel: het is dikwijls een traumatische ervaring voor alle gezinsleden, waarbij op voorhand het positieve effect vaak onduidelijk is. Sinds 2013 wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van een ambulant alternatief voor uithuisplaatsing. Het doel van dit promotieonderzoek is om vast te stellen of en hoe deze aanpak werkt in het reduceren van gedragsproblematiek en het versterken van veerkracht en kwaliteit van het sociale netwerk. Het onderzoek richt zich op behandeling van kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met ernstige gedragsproblemen, zoals criminaliteit, gedragsproblemen op school, agressie, antisociaal gedrag en druggebruik. Vanwege de ernst van de problematiek is er sprake van (een verhoogde kans op) een civiel- of strafrechtelijke maatregel en komen jongeren en gezinnen in aanraking met politie, justitie, kinderbescherming en jeugdzorg.

Dankzij een samenwerking tussen de praktijkinstellingen Spirit, Juzt, Enver en Jeugdformaat kan er landelijk onderzoek starten naar verantwoorde ambulantisering jeugdhulp. Met behulp van de JIM-aanpak (zie www.jimwerkt.nl) wordt er in de steden Amsterdam, Rotterdam, Breda en Leiden residentiele zorg geambulantiseerd. Landelijk effectonderzoek moet meer zicht bieden op de vraag voor welke jongeren en onder welke omstandigheden deze aanpak effectief is. Het is de bedoeling dat het onderzoek uitmondt in een promotie. Er is een onderzoeksplan beschikbaar.

Dit (promotie)onderzoek vindt plaats onder begeleiding van de leerstoelgroep Forensische Orthopedagogiek van de Universiteit van Amsterdam en de afdeling Jeugd en Gezin van de Universiteit Utrecht. De leerstoelgroep Forensische Orthopedagogiek houdt zich bezig met onderzoek en onderwijs op het terrein van de forensische orthopedagogiek. De afdeling Jeugd en Gezin houdt zich bezig met de psychosociale ontwikkeling van jongeren en jongvolwassenen.

Werkzaamheden

 • Coördinatie en uitvoering van dataverzameling voor kwantitatief effectonderzoek
 • Onder begeleiding verricht u wetenschappelijk onderzoek met als einddoel een proefschrift
 • U publiceert Engelstalige artikelen in wetenschappelijke tijdschriften
 • U geeft presentaties op nationale en internationale congressen en bijeenkomsten
 • U treedt in dienst bij stichting JIM en zal als gastmedewerker verbonden zijn aan de UvA, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW).

Profiel

 • U bent afgestudeerd in een (onderzoeks)master of equivalent in één der sociale wetenschappen, bij voorkeur in de (forensische) orthopedagogiek, klinische- of ontwikkelingspsychologie;
 • U hebt aantoonbare affiniteit en ervaring met empirisch onderzoek, bijvoorbeeld door het hebben gevolgd van een researchmaster;
 • U hebt affiniteit met het terrein van de (justitiële) (jeugd)zorg, hebt kennis van oorzaken en achtergronden van problemen die leiden tot (civiel- of straf) rechtelijk ingrijpen en bent thuis op het gebied van preventie en behandeling van ernstige gedragsproblemen;
 • U bent geïnteresseerd in het verrichten van onderzoek op het terrein van de forensische orthopedagogiek, zo mogelijk blijkend uit stage-activiteiten en scriptieonderzoek;
 • U hebt kennis van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden;
 • U bent doortastend en vasthoudend als het gaat om de uitvoering van veldonderzoek bij een ‘moeilijke’ doelgroep en beschikt over de noodzakelijke sociale vaardigheden om het onderzoek voorspoedig te laten lopen;
 • U beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en het Engels;
 • U beschikt over uitstekende organisatorische en projectmatige vaardigheden.

De aanstelling is fulltime (38 uur per week).  De begindatum is bij voorkeur 1 maart 2018, en anders 1 april 2018. De aanstelling is vooralsnog tijdelijk voor 1 jaar met uitzicht op verlenging in geval van een goede beoordeling na het eerste jaar. Het maandsalaris bij een fulltime aanstelling is in overeenstemming met de salarisschalen voor promovendi aan een Nederlandse universiteit, op dit moment €2.222,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend naar €2.588,- in het tweede jaar.

27 januari 2018 (de eerste gespreksronde zal plaatsvinden op 12 (15:00-17:00) of 13 februari (11:30-14:00), de tweede gespreksronde op 26 februari (14:00-17:00).

U treedt in dienst bij stichting JIM en zal als gastmedewerker verbonden zijn aan de UvA, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW).

Informatie

Voor inlichtingen over deze functie kunt u contact opnemen met MSc Levi van Dam; levi@jimwerkt.nl; 06 53823013; of Dr. Hanneke Creemers; H.E.Creemers@UvA.nl; 0205251451. Zij zitten tevens in de sollicitatiecommissie, evenals prof. dr. Geert Jan Stams en prof. dr. Susan Branje.

Een digitale sollicitatiebrief, inclusief een gedetailleerd curriculum vitae, kan tot en met 27 januari vertuurd worden naar levi@jimwerkt.nl

 

Nieuwsbrief #7 Gesloten jeugdhulp

By | JIMnieuwsbrief | No Comments

JeugdzorgPlus behandelcentra zijn er voor jongeren met de meest complexe behandelvragen. Kan JIM daar een oplossing bieden? Lees de eerste ervaringen van de Koppeling en Horizon.

Kippenvel verhalen:

Jongere: “Ja, maar ik heb wel hard drugs bij me.”

JIM: “Dat maakt niet uit, die spoelen we hier wel weg.”

“Ik heb ook geen geld om een kaartje te kopen.”

“Dan pas je maar even goed op. Ik wil dat je daar weggaat en hierheen komt, dan zien we hier wel verder.”

Hoe een jongere uit het criminele circuit stapt en hoe zijn verleden hem achtervolgt, lees het in de JeugdzorgPlus special van JIM:

Lees hier de nieuwsbrief.

 

ik_ben_geen_probleemkind

JIMonderzoekt

By | JIMonderzoekt | No Comments

Uithuisplaatsing voorkomen dankzij de hulp van je favoriete tante

Hulp van een tante, buurman of sportcoach in plaats van een uithuisplaatsing. Het lijkt mogelijk, zo blijkt uit kleinschalig onderzoek van orthopedagoog en wetenschapper Levi van Dam dat in september 2017 zal worden gepubliceerd in het Britse wetenschappelijke tijdschrift British Journal of Social Work. 

Artikel afkomstig van https://www.balansdigitaal.nl/nieuws/uithuisplaatsing-voorkomen-dankzij-hulp-favoriete-tante/

Als de situatie met een jongere thuis keer op keer uit de hand loopt, lijkt er nog maar één optie mogelijk: een uithuisplaatsing. Dit is echter een paardemiddel met veel nadelen. De zogeheten JIM-aanpak – JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor – lijkt een veelbelovend alternatief, bedacht door orthopedagoog Levi van Dam en systeemtherapeut Suzanne de Ruig. Een jongere kiest hierbij iemand uit zijn sociale netwerk – bijvoorbeeld een favoriete tante – die optreedt als zijn steun en toeverlaat. Op dit moment werken al ruim twintig Nederlandse jeugdhulpinstellingen met de JIM-aanpak, waaronder De Bascule, Spirit, Youké, Reinaerde en Lucertis.

Levi van Dam, wetenschappelijk onderzoeker bij het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, volgde een jaar lang bijna honderd jongeren tussen de 12 en 23 jaar die thuis bleven wonen met ondersteuning van een JIM, ondanks dat hun problemen vergelijkbaar waren met die van een groep uithuisgeplaatste jongeren. ‘Het gaat om jongeren met complexe behoeften die zijn vastgelopen in hun thuissituatie en veel conflicten hebben met hun ouders’, zegt Van Dam. ‘Ze vinden het vaak moeilijk om op school te functioneren en weten niet hoe ze vriendschappen kunnen onderhouden. Bij veel jongeren is sprake van diagnoses als adhdodd of autisme.’

Wat zijn de belangrijkste conclusies van uw onderzoek?

‘Ruim tachtig procent van de jongeren slaagde erin om binnen vijf weken een geschikte mentor te vinden. Bij negentig procent van hen bleek een uithuisplaatsing niet nodig; ambulante hulp volstond.’

Welke rol vervult een JIM in het leven van een jongere?

‘Het is iemand die er echt helemaal voor hem is, in tegenstelling tot hulpverleners die in de ogen van veel jongeren toch aan de kant van de ouders staan. Een JIM zorgt er onder andere voor dat een jongere zich gehoord voelt. Soms is een jongen van 16,17 jaar oud al vijf jaar boos op zijn ouders en is hij al die tijd niet in staat geweest om goed te verwoorden waarom. Of hij kan het wel onder woorden brengen, maar de ouders kunnen zijn verhaal niet meer aanhoren. Maar als een tante hetzelfde zegt, dan luisteren ze wél. Meestal, in 43 procent van de gevallen, was de JIM een familielid. Maar het kan ook een buurman, kennis of sportcoach zijn. Zij bepalen zelf hoe ze hun JIM-schap invullen en dus ook hoe intensief het is.’

Hoe weet je of een mentor geschikt is?

‘Dat weet je niet, je moet erop vertrouwen dat een jongere de juiste keuze maakt. Sommige gemeenten willen dat een JIM een Verklaring Omtrent het Gedrag kan overleggen, dat vind ik echt schandalig want hiermee leg je de onnatuurlijke protocollen uit het formele circuit op aan een natuurlijk fenomeen. Natuurlijk hebben wij wel eens twijfels. Maar stel een oom is JIM en hij adviseeert de jongere om coke te gebruiken, dan was dat anders waarschijnlijk óók gebeurd, alleen komt het nu aan het licht waardoor je de kans krijgt om er iets aan te doen. In het uiterste geval maken wij er een melding van bij Veilig Thuis en stappen wij uit de samenwerking.’

Hebben deze jongeren wel een bruikbaar sociaal netwerk?

‘Veel hulpverleners denken van niet, maar uit ons onderzoek blijkt dat zij dat netwerk wel degelijk hebben. Ruim tachtig procent van de jongeren vond immers iemand bereid om de JIM-rol op zich te nemen. Niemand is een eiland, vrijwel iedereen is ingebed in een sociaal netwerk en dat biedt kansen voor duurzame oplossingen. Wel kan je zeggen dat de gezinnen waaruit deze jongeren komen niet altijd over de juiste vaardigheden beschikken om een beroep te doen op hun netwerk.’

Is een JIM ook geschikt voor jongeren met zware psychiatrische problemen?

‘Het basisidee is dat de jongere iemand om zich heen krijgt die om hem geeft, die naar hem luistert. Dat is voor álle denkbare situaties heel zinvol. Maar je kan niet van een JIM verwachten dat hij gaat voorkomen dat een jongere zelfmoord pleegt; dat is een veel te zware verantwoordelijkheid. Daarom moet er naast een JIM óók altijd goede ambulante zorg zijn, bijvoorbeeld van een psychiater of systeemtherapeut die meekijkt. Die professionals worden opgeleid en getraind door stichting JIM.’

Zijn jongeren goed in staat om zelf een mentor te kiezen? 

‘Meestal maken zij een goede keuze. Bijvoorbeeld een oom die in hun ogen altijd onpartijdig was tijdens conflicten of iemand die heel veilig voelt voor hun moeder. Ze voelen feilloos aan welke kandidaten bij de ouders voor problemen zullen zorgen en houden daar vaak rekening mee. Dat is goed, want de ervaring leert: als de ouders iemand niet zien zitten, dan wordt het een heel moeilijk verhaal. Zolang een kind minderjarig is blijven ouders ook eindverantwoordelijk, bijvoorbeeld voor welke behandeling er wordt gekozen. Soms komen jongeren met hele verrassende kandidaten. Zo koos één jongen bijvoorbeeld iemand die hij pas sinds twee maanden kende via het online gamen. Iedereen was sceptisch, maar de man bleek echt bereid om de rol van JIM op zich te nemen.’

Door Julie Wevers

Transformatie en de kleren van de keizer

By | JIMinhetnieuws | No Comments

Is er daadwerkelijk sprake van een transformatie in het sociaal domein of zijn het de spreekwoordelijke ‘kleren van de keizer’? Hoe zou een echte systeemverandering eruit moeten zien en welke impact heeft dat op de structuur, cultuur en het handelingsperspectief? In vakblad Sprank verscheen een artikel hierover ‘met vijf smaakmakers uit het sociaal domein onder leiding van Stimulansz-directeur José Hendriksen’. Levi van Dam was er bij en sprak over JIM, gelijke uitkomsten in plaats van gelijke kansen en optimisme.

Klik hier en lees het gehele artikel.