JIMverhalenbundel: eerlijke Rotterdamse ervaringen

Sharida

Onlangs werd in Rotterdam de bundel ‘Met je eigen wortels groei je het mooist; eerlijke Rotterdamse verhalen’ gepresenteerd. In de bundel staan openhartige interviews met jongeren, JIMs en hulpverleners. Wat vinden ze mooi aan JIM? En wat helemaal niet? Ook is er aandacht voor wetenschappelijk onderzoek over mentoren.
De JIMverhalenbundel is gemaakt in samenwerking met de Gemeente Rotterdam en de organisaties Enver, Humanitas, Futuro, Exodus, wmo radar en Stichting JOZ. Peter Vergouwe van Enver is als programmaleider namens deze organisaties initiatiefnemer van dit innovatie-project voor de JIM-aanpak in de jongerencoaching en ambulante woonbegeleiding in de Maasstad.

Aan wie is het eerste exemplaar van de verhalenbundel uitgereikt?
“Het hoofd Jeugd van de gemeente Rotterdam heeft de eerste exemplaren overhandigd aan de jongerencoaches  die voor het boekje geïnterviewd zijn. Ze ontvingen ook een exemplaar voor ‘hun’ eveneens geïnterviewde jongeren en JIM’s en bovendien een warm applaus van hun collega’s. Daarna is het binnen de gemeente Rotterdam verspreid.  Ook kregen managers van de betrokken organisaties een exemplaar om uit te delen aan alle in de JIM-aanpak getrainde jongerencoaches, woonbegeleiders, gedragsdeskundigen en andere belangstellenden.”

Waarom ben jij enthousiast over de toevoeging van een JIM bij de jongerencoaches?
“Veel jongeren raken geïsoleerd van hun eigen wortels. Hulpverleners zijn vaak geneigd om het stokje over te nemen, maar uiteindelijk zijn zij passanten. Het is heel erg de moeite waard om te vragen: zijn er mensen in je omgeving die in je willen investeren? Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee verder moeten. Daarom ben ik met een pilot gestart in Rotterdam.”

Bij zo’n experiment  ben ik meer geïnteresseerd in de verhalen en in de ervaringen dan in de cijfers

De gemeente Rotterdam wilde een verantwoording van deze pilot via vragenlijsten. Maar jij stelde voor om de verhalen van jongeren, JIMs en hulpverleners samen te brengen in een toegankelijke publicatie. “Klopt, ik was radicaal tegen zo’n vragenlijst met een zelfredzaamheidsscore omdat die mogelijk effecten suggereert waarvan je niet weet of die te maken hebben met de JIMaanpak en omdat het een enorme extra registratiedruk op de hulpverleners zou leggen. De JIMaanpak is ontwikkeld in een ander setting en dit innovatieproject had tot doel om te bekijken of deze aanpak ook geschikt zou zijn voor deze doelgroep. Bij zo’n experiment ben ik meer geïnteresseerd in de verhalen en in de ervaringen dan in de cijfers. De gemeente is daarmee akkoord gegaan. Nu de verhalenbundel er ligt, is ze er blij mee. Wethouder De Langen heeft zelfs het voorwoord geschreven.”

Mooi beeld
Wat vind je zelf van het resultaat?
“De verhalen zijn eerlijk en oprecht en doen recht aan de pilot. Ze vertegenwoordigen een mooi beeld van hoe er gewerkt is in dit project. Soms misschien niet altijd naar de letter van de JIMaanpak, maar zeker naar de geest.  Ook het verhaal waarin een moeder de  ‘rol’ van JIM vervult past er daarom prima in voor mij: het gaat niet allereerst om regels, procedures en methodieken, maar om wat werkt voor iedere individuele jongere. Dat ook zo’n verhaal in de bundel staat, vind ik mooi. Ik ben er heel blij mee.”

Hoe gaat het nu verder met JIM in de jongerencoaching in Rotterdam?
We deden dit samen met zes partijen. Aanvankelijk waren we concurrenten in de aanbesteding. Maar nu is dit een gezamenlijk project. De JIMaanpak wordt meegenomen in een gezamenlijke toolkit . Met elkaar en de gemeente Rotterdam gaan we deze aanpak voor de jongerencoaches in heel Rotterdam implementeren. Naast de jongerencoaches zullen ook in de ambulante woonbegeleiders (18+ begeleiding in het kader van de wmo) doorgaan met deze aanpak! Dit project was één van de 11 gehonoreerde innovatie-projecten voor de doorontwikkeling van zorg, welzijn en jeugdhulp in Rotterdam. Dankzij het innovatiebudget hebben we kunnen experimenteren en kunnen we op basis van deze eerste ervaringen door met deze aanpak!

Foto: Sharida uit Rotterdam is een van de jongeren die heeft meegewerkt aan de verhalenbundel. Ze wijst naar haar gezinsfoto die in het boekje is opgenomen. 

Hebben?
IMG_E1428
De bundel ‘Met je eigen wortels groei je het mooist; Eerlijke Rotterdamse verhalen’ is een uitgave van Stichting JIM. Johanne de Heus is verantwoordelijk voor het grafisch ontwerp en zelfstandig interviewer, tekstschrijver en bladenmaker Sjoerd Wielenga nam de coördinatie, eindredactie en de meeste teksten voor zijn rekening. Interesse in de bundel? Stuur dan een e-mail naar info@jimwerkt.nl