Uithuisplaatsing van kinderen en jongeren is een laatste redmiddel: het is dikwijls een traumatische ervaring voor alle gezinsleden, waarbij op voorhand het positieve effect vaak onduidelijk is. Sinds 2013 wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van een ambulant alternatief voor uithuisplaatsing. Het doel van dit promotieonderzoek is om vast te stellen of en hoe deze aanpak werkt in het reduceren van gedragsproblematiek en het versterken van veerkracht en kwaliteit van het sociale netwerk. Het onderzoek richt zich op behandeling van kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met ernstige gedragsproblemen, zoals criminaliteit, gedragsproblemen op school, agressie, antisociaal gedrag en druggebruik. Vanwege de ernst van de problematiek is er sprake van (een verhoogde kans op) een civiel- of strafrechtelijke maatregel en komen jongeren en gezinnen in aanraking met politie, justitie, kinderbescherming en jeugdzorg.

Dankzij een samenwerking tussen de praktijkinstellingen Spirit, Juzt, Enver en Jeugdformaat kan er landelijk onderzoek starten naar verantwoorde ambulantisering jeugdhulp. Met behulp van de JIM-aanpak (zie www.jimwerkt.nl) wordt er in de steden Amsterdam, Rotterdam, Breda en Leiden residentiele zorg geambulantiseerd. Landelijk effectonderzoek moet meer zicht bieden op de vraag voor welke jongeren en onder welke omstandigheden deze aanpak effectief is. Het is de bedoeling dat het onderzoek uitmondt in een promotie. Er is een onderzoeksplan beschikbaar.

Dit (promotie)onderzoek vindt plaats onder begeleiding van de leerstoelgroep Forensische Orthopedagogiek van de Universiteit van Amsterdam en de afdeling Jeugd en Gezin van de Universiteit Utrecht. De leerstoelgroep Forensische Orthopedagogiek houdt zich bezig met onderzoek en onderwijs op het terrein van de forensische orthopedagogiek. De afdeling Jeugd en Gezin houdt zich bezig met de psychosociale ontwikkeling van jongeren en jongvolwassenen.

Werkzaamheden

 • Coördinatie en uitvoering van dataverzameling voor kwantitatief effectonderzoek
 • Onder begeleiding verricht u wetenschappelijk onderzoek met als einddoel een proefschrift
 • U publiceert Engelstalige artikelen in wetenschappelijke tijdschriften
 • U geeft presentaties op nationale en internationale congressen en bijeenkomsten
 • U treedt in dienst bij stichting JIM en zal als gastmedewerker verbonden zijn aan de UvA, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW).

Profiel

 • U bent afgestudeerd in een (onderzoeks)master of equivalent in één der sociale wetenschappen, bij voorkeur in de (forensische) orthopedagogiek, klinische- of ontwikkelingspsychologie;
 • U hebt aantoonbare affiniteit en ervaring met empirisch onderzoek, bijvoorbeeld door het hebben gevolgd van een researchmaster;
 • U hebt affiniteit met het terrein van de (justitiële) (jeugd)zorg, hebt kennis van oorzaken en achtergronden van problemen die leiden tot (civiel- of straf) rechtelijk ingrijpen en bent thuis op het gebied van preventie en behandeling van ernstige gedragsproblemen;
 • U bent geïnteresseerd in het verrichten van onderzoek op het terrein van de forensische orthopedagogiek, zo mogelijk blijkend uit stage-activiteiten en scriptieonderzoek;
 • U hebt kennis van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden;
 • U bent doortastend en vasthoudend als het gaat om de uitvoering van veldonderzoek bij een ‘moeilijke’ doelgroep en beschikt over de noodzakelijke sociale vaardigheden om het onderzoek voorspoedig te laten lopen;
 • U beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en het Engels;
 • U beschikt over uitstekende organisatorische en projectmatige vaardigheden.

De aanstelling is fulltime (38 uur per week).  De begindatum is bij voorkeur 1 maart 2018, en anders 1 april 2018. De aanstelling is vooralsnog tijdelijk voor 1 jaar met uitzicht op verlenging in geval van een goede beoordeling na het eerste jaar. Het maandsalaris bij een fulltime aanstelling is in overeenstemming met de salarisschalen voor promovendi aan een Nederlandse universiteit, op dit moment €2.222,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend naar €2.588,- in het tweede jaar.

27 januari 2018 (de eerste gespreksronde zal plaatsvinden op 12 (15:00-17:00) of 13 februari (11:30-14:00), de tweede gespreksronde op 26 februari (14:00-17:00).

U treedt in dienst bij stichting JIM en zal als gastmedewerker verbonden zijn aan de UvA, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW).

Informatie

Voor inlichtingen over deze functie kunt u contact opnemen met MSc Levi van Dam; levi@jimwerkt.nl; 06 53823013; of Dr. Hanneke Creemers; H.E.Creemers@UvA.nl; 0205251451. Zij zitten tevens in de sollicitatiecommissie, evenals prof. dr. Geert Jan Stams en prof. dr. Susan Branje.

Een digitale sollicitatiebrief, inclusief een gedetailleerd curriculum vitae, kan tot en met 27 januari vertuurd worden naar levi@jimwerkt.nl